Knižnice hutnického průmyslu

edice

8 knih, nakladatelství Průmyslové vydavatelství

Použití kyslíku ve výrobě železa a oceli 2. v edici, Oto Hájíček, 1951

Nitridování, povrchové tvrzení oceli dusíkem 5. v edici, Jan Korecký, 1951

Práce na licí jámě 6. v edici, František Jansch, 1951


Nálitky 7. v edici, Jan Kraus, 1951

Organisace práce a technického normování v hutnické výrobě 9. v edici, Ivan Andrejevič Prijmak, 1951

Technické normování slévárenských výkonů 10. v edici, Stanislav Vladislavovič Russijan, 1951

Spektrografie a její použití v praxi 13. v edici, Adolf Gustav Pokorný, 1952

Kokilové a odstředivé odlévání 15. v edici, Alexandr Kuzmič Lozenko, 1951