Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

edice

10 knih, nakladatelství Práce

Zkoušky elektrotechniků 104. v edici, František Soukup, 1963

Bezpečnost při svařování elektrickým obloukem 108. v edici, Augustin Plešinger, 1964

Bezpečné stroje a zařízení 112. v edici, Jaroslav Rámeš, 1964


Bezpečnost při svařování elektrickým odporem 114. v edici, Augustin Plešinger, 1965

Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem 115. v edici, Augustin Plešinger, 1966

Břemena 122. v edici, Zbyněk Bláha, 1969

Bezpečné stroje a zařízení 124. v edici, Jaroslav Rámeš, 1970

Bezpečnost při práci v chemickém průmyslu 126. v edici, Jaroslav Rámeš, 1971

V kostce o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků kovoprůmyslu 137. v edici, Emil Hejl, 1973

Bezpečná práce ve výrobě 149. v edici, Jaroslav Rámeš, 1977