Knihy Karla Červinky

edice

9 knih, nakladatelství Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské

Domov 1. v edici, Karel Červinka, 1919

Jeseň 2. v edici, Karel Červinka, 1920

Zmítání 3. v edici, Karel Červinka, 1920


Okolo lesů a pasek 4. v edici, Karel Červinka, 1920

Julius Klapzuba, Apostata 5. v edici, Karel Červinka, 1921

Starší škraloupy 6. v edici, Karel Červinka, 1921

Rodina 7. v edici, Karel Červinka, 1921

Dědicové 8. v edici, Karel Červinka, 1922

Země 9. v edici, Karel Červinka, 1922