Historie

edice

7 knih, nakladatelství Univerzita Palackého. Filozofická fakulta

Islandské středověké zákoníky 1. v edici, Lenka Doová, 2014

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století 2. v edici, Jaroslav Miller, 2014

Mezi normou, reformou a praxí: Proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku 7. v edici, Josef Šrámek, 2016


Mnich za časů renesance 11. v edici, Jan Stejskal, 2017

Víra, zbožnost, mecenát: Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku 12. v edici, Tomáš Somer, 2018

Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek - K činnosti hlavních polních nemocnic na Moravě v letech 1813-1814 13. v edici, Jiří Luňáček, 2018

Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570-1800 14. v edici, Hana Ferencová, 2018