Historické atlasy

edice

16 knih, nakladatelství Lingea

Atlas dějin Ruska: Od Ivana III. po Vladimira Putina Marie-Pierre Rey, 2022

Atlas dějin Středomoří: Od starověku po dnešek Florian Louis, 2023

Atlas dějin USA: Od prvních osadníků po Donalda Trumpa Lauric Henneton, 2022


Atlas dekolonizace: Neuzavřená kapitola Jean-Pierre Peyroulou, 2020

Atlas Evropy v raném novověku: Od renesance po osvícenství Pierre-Yves Beaurepaire, 2023

Atlas helénistického světa Laurianne Martinez-Sève, 2021

Atlas holocaustu: Nacistická genocida v Evropě Georges Bensoussan, 2022

Atlas klasického Řecka: 5. a 4. stol. př. n.l.: Zlatý věk první evropské civilizace Nicolas Richer, 2020

Atlas pozdní antiky Hervé Inglebert, 2021

Atlas předkolumbovské Ameriky: Od počátků osídlení po conquistu Brigitte Faugère, 2023

Atlas první světové války: Pád evropských říší Yves Buffetaut, 2023

Atlas rané kolonizace Marcel Dorigny, 2021

Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. Christophe Badel, 2020

Atlas starověkého Egypta Claire Levasseur, 2021

Atlas studené války: 1947 - 1990: různé podoby globálního konfliktu Sabine Dullin, 2020

Atlas vrcholné kolonizace: Dobývání světa v 19. a 20. století Marie-Albane de Suremain, 2022