Finanční řízení

edice

6 knih, nakladatelství Grada

Finanční analýza Petra Růčková, 2009

Finanční analýza Petra Růčková, 2021

Finanční analýza investičních projektů Miroslav Máče, 2006


Metody komplexního hodnocení podniku Marek Vochozka, 2011

Podniková ekonomika Marek Vochozka, 2012

Podnikové řízení Marek Vochozka, 2013