Filozofické odkazy. Rad C, Marxistická filozofia

edice

17 knih, nakladatelství Pravda

Dialektika abstraktného a konkrétneho Evaľd Vasiljevič Iljenkov, 1985

Dialektika ako logika a teória poznania Pavel Vasilievič Kopnin, 1976

Filozofia a mýty Georges Politzer, 1977


Filozofia a veda Bonifatij Michajlovič Kedrov, 1980

K dejinám nemeckej filozofie Franz Mehring, 1978

Marx a buržoázny historizmus Valentin Ferdinandovič Asmus, 1973

Marxizmus, freudizmus, filozofia jazyka Michail Michajlovič Bachtin, 1986

O ateizme a náboženstve Anatolij Vasiljevič Lunačarskij, 1976

Od činu k mysleniu Henri Wallon, 1983

Podstata duševnej práce Josef Dietzgen, 1974

Problémy filozofie a filozofie dejín Teodor Iljič Ojzerman, 1976

Spoločnosť, politika, filozofia Antonio Gramsci, 1988

Systém a metóda Hegelovej filozofie Konstantin Spiridonovič Bakradze, 1981

Teória odrazu a naša súčasnosť Todor Pavlov, 1975

Všeobecná teória práva a marxizmus Jevgenij Bronislavovič Pašukanis, 1989

Z diela Paul Lafargue, 1987

Za materializmus a dialektiku Georgij Valentinovič Plechanov, 1984