Elektrotechnická minima

edice

40 knih, nakladatelství SNTL - Státní nakladatelství technické literatury

Malá elektrotechnika 1. v edici, Jiří Trůneček, 1956

Vinutí cívek a sekcí cívek elektrických strojů a přístrojů 2. v edici, Nikolaj Vladimirovič Vinogradov, 1954

Hmoty pro výrobu elektronek a výbojek 3. v edici, Vladimír Kratochvíl, 1955


Ochrana před nebezpečným dotykem 7. v edici, František Hnilica, 1955

Účastnické telefonní přístroje 8. v edici, Emanuel Prager, 1960

Základy elektroenergetiky 13. v edici, František Němeček, 1956

Zkoušení elektrických strojů I 14. v edici, Vojtěch Kulda, 1956

Zkoušení elektrických strojů II 15. v edici, Vojtěch Kulda, 1957

Jak číst sdělovací schémata 17. v edici, Otakar Klika, 1957

Pobočkové automatické ústředny 18. v edici, Emanuel Prager, 1958

Zařízení pro dálkovou přenosovou techniku 19. v edici, Jiří Lhoták, 1957

Uzemnění a jeho kontrola 20. v edici, Cyril Macháček, 1958

Zařízení pro automatisaci meziměstského telefonního provozu 21. v edici, Miroslav Novotný, 1958

Základní elektrotechnická měření I 22. v edici, Ladislav Smrž, 1958

Základní elektrotechnická měření II 23. v edici, Ladislav Smrž, 1958

Malá automatizace 24. v edici, Jiří Štěpán Haškovec, 1965

Malá televise 25. v edici, Miroslav Frk, 1958

Elektrické odporové pece 26. v edici, Vlastimil Kalášek, 1958

Malá radiotechnika 27. v edici, Rudolf Major, 1959

Základy radiotechnického měření 28. v edici, Adolf Melezinek, 1959