Dobrá školka

edice

10 knih, nakladatelství Raabe

Cvičíme s dětmi kolektiv autorů, 2015

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání od jara do léta Jana Kropáčková, 2017

Paleček, Barborka a pohádkové střípky Stanislava Kociánová, 2015


Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Hana Nádvorníková, 2015

Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání Eva Svobodová, 2007

Rozumím sobě, poznávám ostatní Juliana Gardošová, 2017

Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí Eva Svobodová, 2015

Rozvíjíme jazyk a řeč dětí kolektiv autorů, 2015

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí Helena Hazuková, 2015

Školská politika, finance a leadership v ředitelské praxi Jan Urban, 2015