Disk. Velká řada

edice

44 knih, nakladatelství KANT

Odpoutané divadlo 1. v edici, Aleksandr Jakovlevič Tairov, 2005

DISK a generace 1945: o Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi 2. v edici, Zuzana Sílová, 2006

Scénologie Ostravy 3. v edici, Radovan Lipus, 2006


Král Ubu / Ubu the King 4. v edici, Kateřina Miholová, 2007

Josef Kajetán Tyl: 1808 – 1856 – 2006 – 2008 5. v edici, kolektiv autorů, 2007

O českém dramatickém herectví 20. století 6. v edici, Jan Hyvnar, 2008

Fenomén Gilbert & Sullivan 7. v edici, Monika Bártová-Holá, 2008

Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění 8. v edici, Jaroslav Vostrý, 2009

Umělecký management v podnikatelském stylu 9. v edici, Giep Hagoort, 2010

Je dnes ještě možné herecké umění? 10. v edici, Jaroslav Vostrý, 2009

Generace a kontinuita 11. v edici, Zuzana Sílová, 2009

Budování divadla 12. v edici, Daniel Hrbek, 2009

Divadelní věda. Úvod 13. v edici, Andreas Kotte, 2010

Slovo a obraz na scéně: generační příspěvek k současné dramaturgii 14. v edici, Jana Cindlerová, 2010

Scénologie dramatu 15. v edici, Jaroslav Vostrý, 2010

Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci 16. v edici, Július Gajdoš, 2010

Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost? 17. v edici, Jan Císař, 2011

Scénologie (každodenního) chování 18. v edici, Josef Valenta, 2012

Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století 19. v edici, Jan Hyvnar, 2011

Divadlo – kultura – podmínky 20. v edici, Jiří Šesták, 2013