Dávnoveké umenie Slovenska

edice

19 knih, nakladatelství Tatran (Bratislava)

Edícia vychádzala vo vydavateľstve Tatran v rokoch 1978 - 1985. Bola zameraná na archeologické nálezy z územia Slovenska, ktoré boli prezentované na odbornej úrovni vrátane množstva farebných fotografií. Spolu vyšlo 19 zväzkov, pripravovaný dvadsiaty (Chropovský - Metamorfózy zlata) nevyšiel.... celý text


Umenie dávnovekého Spiša 1. v edici, Jozef Vladár, 1978

Keltské mince na Slovensku 2. v edici, Eva Kolníková, 1978

Umenie kované v zbraniach 3. v edici, Alexander Ruttkay, 1978


Krása slovienskeho šperku 4. v edici, Bohuslav Chropovský, 1978

Skvosty antiky na Slovensku 5. v edici, Titus Kolník, 1979

Svedectvo bronzového veku 6. v edici, Václav Furmánek, 1979

Stredoveké umelecké remeslo 7. v edici, Alexander Ruttkay, 1979

Praveká plastika 8. v edici, Jozef Vladár, 1979

Praveké hrnčiarstvo 9. v edici, Stanislav Šiška, 1980

Rímske mince na Slovensku 10. v edici, Eva Kolníková, 1980

Dávne slovanské kováčstvo 11. v edici, Darina Bialeková, 1981

Kov v ranoslovanskom umení 12. v edici, Zlata Čilinská, 1981

Umenie a život doby kamennej 13. v edici, Juraj Pavúk, 1981

Staroveká plastika 14. v edici, Titus Kolník, 1981

Umenie doby železnej 15. v edici, Karol Pieta, 1982

Keramika dvoch tisícročí 16. v edici, Mária Lamiová-Schmiedlová, 1982

Dávnoveké zbrane na Slovensku 17. v edici, Ondrej Ožďáni, 1983

Dávne kultúry a Slovensko 18. v edici, Jozef Vladár, 1983

Počiatky odievania na Slovensku 19. v edici, Václav Furmánek, 1985