Čítanie pre meštianske školy

edice

7 knih, nakladatelství Matica slovenská

Dom v stráni Martin Kukučín, 1948

Smrť Jánošíkova 5. v edici, Ján Botto, 1935

Zakopaný meč: Výbor z historických a miestnych povestí 13. v edici, Jozef Cíger Hronský, 1935


Výbor zo spisov 14. v edici, Elena Maróthy Šoltésová, 1936

Letiace tiene 19. v edici, Svetozár Hurban-Vajanský, 1937

Reštavrácia 20. v edici, Ján Kalinčiak, 1940

Mladá léta 21. v edici, Martin Kukučín, 1941