Bibliotheca Theologica

edice

10 knih, nakladatelství Pavel Mervart

Náboženství jako teologický fenomén 1. v edici, Denisa Červenková, 2014

Pastorace zvláštních skupin 2. v edici, Aleš Opatrný, 2015

Mystagogie 3. v edici, David Vopřada, 2015


Problémy se Vzkříšeným 4. v edici, David Bouma, 2015

Pastorální teologie pro laiky 5. v edici, Aleš Opatrný, 2016

Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových 6. v edici, Pavel Větrovec, 2016

Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994 7. v edici, Marie Zimmermannová, 2017

Spirituální péče o nemocné a umírající 8. v edici, Aleš Opatrný, 2017

„Historické“ knihy Starého zákona 9. v edici, Pavel Větrovec, 2017

Pastorální teologie včera, dnes a zítra 10. v edici, Aleš Opatrný, 2023