Architektura (Orbis, SNKLHU, SNKLU)

edice

14 knih, nakladatelství SNKLU - Státní nakladatelství krásné literatury a umění

v Orbisu 1951–1952 sv. 1-5, v SNKLHU/SNKLU 1953–1961 sv. 6–15


Sovětská architektura 1. v edici, A.G. Mordvinov, 1951

Sovětská stavba měst : soubor theoretických studií 2. v edici, kolektiv autorů, 1951

Výstavba socialistické Moskvy 3. v edici, Jiří Hrůza, 1952


Usnesení VKS(b) - Lenin - Stalin o stavbě měst a architektuře 4. v edici, kolektiv autorů, 1952

Vývoj sovětské architektury 5. v edici, kolektiv autorů, 1953

Deset knih o architektuře 6. v edici, Marcus Vitruvius Pollio, 1953

Betlemská kaple 7. v edici, Alois Kubiček, 1953

Problémy sovětské stavby měst 8. v edici, kolektiv autorů, 1954

Otázky theorie a tradice v sovětské architektuře 9. v edici, Julius Šíf, 1954

Architektura v českém národním dědictví 10. v edici, kolektiv autorů, 1961

Architekt Josef Zítek 11. v edici, Eva Krtilová, 1954

Architektura všem 12. v edici, Karel Honzík, 1956

Deset knih o stavitelství 13. v edici, Leon Battista Alberti, 1956

Čtyři knihy o architektuře 14. v edici, Andrea Palladio, 1958