Antológia z diel filozofov

edice

10 knih, nakladatelství Epocha (SK)

Predsokratici a Platón 1. v edici, Igor Hrušovský, 1970

Od Aristotela po Plotina 2. v edici, Jaroslav Martinka, 1973

Patristika a scholastika 3. v edici, * antologie, 1975


Humanizmus a renesancia 4. v edici, * antologie, 1966

Novoveká empirická a osvietenská filozofia 5. v edici, * antologie, 1967

Novoveká racionalistická filozofia 6. v edici, * antologie, 1970

Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo 7. v edici, * antologie, 1967

Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus 8. v edici, * antologie, 1969

Logický empirizmus a filozofia prírodných vied 9. v edici, * antologie, 1968

Marxisticko-leninská filozofia 10. v edici, * antologie, 1977