Na co museli autoři myslet, když psali knihy...


Dobročtenářka
Dobročtenářka 20.11.2017 v 20:25

Knihy jsou jen svazy textů na papíře,ale knihy jsou na papír přepsané myšlenky.
Naše díla ovlivňuje to,na co myslíme,a proč danou knihu tvoříme právě tak,jak ji tvoříme.

Dobročtenářka
Dobročtenářka 20.11.2017 v 21:07

Hyperprostor (První úsek knihy) asi přemýšlel nad tím,jestli jsou kolem nás (kolem našeho známého vesmíru) nějaké formy přemýšlejícího života,který dokáže uvažovat i mimo sféry běžného dění jednotlivce.Přemýšlel o kapřích "vědcích" jak asi vnímají svět mimo svou tůňku.
Je to uvažování nad vnímáním nedotknutelného (něco na co si nemůžeme sáhnout nebo je vidět.Jen o nich můžeme přemýšlet a teoretizovat).

Marylaa
Marylaa 21.11.2017 v 09:04

Občas asi jako u každé prace, myšlenky odletavaji k věcem, které z tou zrovna psanou knihou nemají nic společného.

intelektuálka
intelektuálka 21.11.2017 v 12:07

Někteří autoři museli myslet i na to, jak uživí svou rodinu. Ale hlavní motivací je asi sdělit ostatním nějaké poselství.

Marylaa
Marylaa 21.11.2017 v 12:16

Anebo dostat ze sebe to, co se jim honí hlavou.

intelektuálka
intelektuálka 21.11.2017 v 15:10

Každopádně si ráda přečtu, pokud dokáží zformulovat myšlenku, kterou bych tak pěkně nevyslovila


micha-ella
micha-ella 27.11.2017 v 09:29

Já sem vložím totéž, co jsem napsala v komentáři u jedné přečtené knihy. Třeba mi nějaký autor odpoví?
Mám výhrady k přeházeným časovým liniím. To mi u všech příběhů HODNĚ vadí a zamýšlím se nad tím, jak asi spisovatelé s látkou děje zachází. Napíší celý příběh a pak ho rozstříhají a přesunují nebo i při psaní přeskakují rok dopředu a dva zpátky atp.? A jaký vidí v přerušování děje efekt? Nebyla by v jedné dlouhé linii ještě větší síla?Lila
listopad 2017 (17.-20.) úpravy

Marylaa
Marylaa 27.11.2017 v 17:42

Já teda píšu jen do šuplíku :)) třeba to profesionálové dělají jinak, ale spíš se to píše víceméně jak je to potom ve výsledném efektu, než napsat souvisle a pak rozstříhat.Vložit příspěvek