Předválečné knihy


kenedu
kenedu 22.11.2015 v 11:34

Zajímalo by mně, zda se někdo ze čtenářů zajímá o předválečné knihy. Mně tyhle knihy přitahovaly již od dětských let, knihy mnoha témat a žánrů / braková literatura, historie, zkrátka téměř vše /. Mám mnoho starších knih z let asi 1920 - 1945 a o nově vydávané se téměř nezajímám. Pro mně je to odpočinková a uvolňující četba a zábava. I antikváři se velice zajímají o předválečné knihy.

pajonek
pajonek 22.11.2015 v 15:01

...samozřejmě, že se někdo zajímá. Třeba já ..... jsem známý svým kladným vztahem a sběratelstvím předválečné /a třeba i brakové/ literatury.
Ještě před časem bych se s tebou rád pobavil .... ale ztratil jsem zájem se tu vůbec o něčem bavit...

tester
tester 23.11.2015 v 07:44

Hrdě se hlásím se do klubu předválečníků. Dnešní autoři na předválečné nemají. Je pochopitelné že mladší čtenáři nejsou moc schopni předválečnou literaturu absorbovat. A někdy o ni ani neví. V nabídkách a reklamách se neobjevuje, protože to nikdo z pochopitelných důvodů nevydává. Patří to už mezi starožitnosti. Ponořit se při četbě do minulosti a pak se probudit do současnosti je trochu šok. Proto pro zachování přiměřeného zdraví je vhodné číst současnou literaturu.

Text příspěvku byl upraven 23.11.15 v 10:09

Aiwa
Aiwa 23.11.2015 v 08:32

kenedu: co vlastně znamená předválečné v tvém pojetí? Knihy vydané před 1. světovou válkou, mezi 1. a 2. světovou válkou - tj. meziválečná literatura, nebo literatura vydaná/napsaná někdy před začátkem oněch světových válek?

kenedu
kenedu 23.11.2015 v 09:33

U svého příspěvku mám uvedeno datum 1920 - 1945, tedy meziválečná, ale i po dobu války, samozřejmě nevylučuji ani roky před 1. svět. válkou. Myslím ale, že nejvíce knih vycházelo a taky se zachovalo z let mezi válkami. Mám rád knihy od Emanuela Zítka, prof. Laciny, Bohumila Boušky, Freda Stolského, Sl. V.Jelíneka, Čečetky a mnoho dalších. Ze zahraničních spisovatelů je to Burroughs, Dumas, Luigi Motta a opět mnoho dalších. Mám rád i staré naučné slovníky, které vyšly před 2. svět. válkou.
S každým se rád o těchto knihách pobavím.

Text příspěvku byl upraven 23.11.15 v 09:34

sadlo
sadlo 23.11.2015 v 13:34

Vyrůstala jsem s knihami z let počátku minulého století, z období mezi dvěma sv. válkami. Díky nim jsem měla možnost utvářet , jak "to bylo doopravdy". ne , co jsme se učili v době totality. Měla jsem štěstí na rodinu, kde se hodně četlo. Od malička jsem si četla v dětských komiksech , které vycházeli ve dvacátých letech, později jsem četla dívčí románky , dobrodružnou literaturu, Malého čtenáře, Rodokapsy...Abych nezapomněla na Humoristické listy, Ilustrované listy, Salon ajn.Vložit příspěvek