Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom živote vydání

nehodnoceno
Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom živote
https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/377416/bmid_zastoj-katolickej-hierarchie-v-slov-nga-377416.jpg 0 0 0

Z obsahu: 1. Christianizácia Slovenska 2. Nacionalizácia Slovenska 3. Rozvin nacionalizačného procesu 4. Predbernolákovská a bernolákovská tradícia na Spišskej kapitule 5. Úsilie kresťansky regulovať národnostné napätie.

Vydání (1)


Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom živote
Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom živote

papírová kniha 1947, Edícia KA v Biskupstve Spišskom

Autorovy další knížky

Jozef Kútnik Šmálov
slovenská, 1912 - 1982
1969  0%O pôvode pustovníka Svorada
1947  0%Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom živote
2005  %Kresťanská kultúrna orientácia