Scénáře pro strategické rozhodování a řízení vydání

nehodnoceno
Scénáře pro strategické rozhodování a řízení
https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/434930/bmid_scenare-pro-strategicke-rozhodovani-j4e-434930.jpg 0 0 0

V současném období dynamických změn podnikatelského prostředí a nejistot selhávají tradiční metody strategického rozhodování a řízení založené na prognózách významných faktorů ovlivňujících hospodářské výsledky společností (poptávka, prodejní a nákupní ceny, dostupnost zdrojů, měnové kurzy aj.), neboť tyto prognózy jsou značně nespolehlivé. Významným nástrojem podpory strategického rozhodování a řízení v těchto podmínkách jsou scénáře představující varianty možného budoucího vývoje. Základem tvorby scénářů je stanovení trendů klíčových faktorů ovlivňujících volbu strategie, které jsou dostatečně spolehlivé, a identifikace dvou klíčových nejistot. Jejich kombinací se pak vytvoří čtyři značně odlišné scénáře vývoje budoucnosti, které jsou základem tvorby a výběru variant strategie, jež by měla být buď robustní, tj. vhodná pro všechny scénáře, nebo flexibilní, umožňující její korekce v závislosti na změnách vývoje budoucnosti představující přechod od jednoho scénáře k jinému. V současném období uplatňuje scénáře při tvorbě strategie většina vyspělých západních společností. Oblastí uplatnění scénářů není však jenom byznys, ale jejich využití je podstatně širší, např. ve veřejné a státní správě. Publikace uznávaných autorů, která je jedinou na toto téma na našem trhu, srozumitelně a se zaměřením na praxi představuje metody tvorby scénářů, postup získávání a zpracování informací pro tuto tvorbu a aplikace scénářů ve strategickém rozhodování a plánování. Kromě přínosů kniha prezentuje i bariéry a kritický pohled na scénáře. Výklad doplňuje řada příkladů aplikací scénářů především ze zahraničí, a to v byznysu, veřejné i státní správě a na státní i globální úrovni.... celý text

Vydání (2)


Scénáře pro strategické rozhodování a řízení Scénáře pro strategické rozhodování a řízení

ekniha 2020, Grada

ISBN: 978-80-271-1164-0 , 978-80-271-1165-7


Scénáře pro strategické rozhodování a řízení
Scénáře pro strategické rozhodování a řízení

papírová kniha 2019, Grada

ISBN: 978-80-271-2020-8

Autoři knihy

Jiří Fotr
česká, 1938