Příběh lnu vydání

Příběh lnu
https://www.databazeknih.cz/img/books/46_/460201/pribeh-lnuQBHXN8-q33-.jpg 3 1 1

Spolek archaických nadšenců ze Sebranic věnoval tuto knížku hrdé a krásné rostlině s názvem len setý. Zároveň je vzpomínkou na dnes již zaniklou tradici pěstování a zpracování přadného lnu v našich zemích a vyjádřením obdivu generacím rolníků, tkalců a přadlen, kteří se prací se lnem po staletí zabývali. Kniha je rozdělena do teoretické a praktické části, které se navzájem doplňují a poskytují tak ucelený obraz o problematice ručního pěstování a zpracování lnu starými technologiemi. Je doplněna bohatým fotografickým materiálem. (stránky mb-eko) V knize najdete postupy našich předků jako vochlování, česání, předení, tkaní lněného plátna na stavu. Nedílnou součástí je vše od zasetí, trhání, rosení. Všechny postupy jsou prováděny na původním nářadí. (anotace autorů) 2. upravené vydání... celý text

Vydání (2)


Příběh lnu
Příběh lnu

papírová kniha 2017, Spolek archaických nadšenců

ISBN: 978-80-906756-3-6


Příběh lnu Příběh lnu

papírová kniha 2013, Spolek archaických nadšenců

ISBN: 978-80-260-5057-5

Autoři knihy