Daň z příjmů 2019

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: • daň z příjmů fyzických osob, • daň z příjmů právnických osob, • daňové výdaje, • majetek a zásoby. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 4. 2019. Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2019 vybíráme: • snížení limitu příjmů pro uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů, • zvýšení limitu příjmů ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně (sjednocení s částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenské pojištění), • změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019, • změny v návaznosti na zrušení tzv. karenční doby od 1. 7. 2019, • zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně, • změna ve výpočtu tzv. superhrubého příjmu u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku, • rozšíření náležitostí mzdového listu o povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd, • změny v pravidlech pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj, • nová povinnost pro plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, • nová definice základního investičního fondu....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/42_/429555/6k25Ff-k37-.jpg 51
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Daň z příjmů 2019
Daň z příjmů 2019

2019 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-325-1

KoupitKoupit eknihu

Daň z příjmů 2019Daň z příjmů 2019

2019 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-326-8