Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok vydání

nehodnoceno
Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok
https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/471898/bmid_jazyk-a-p-vod-frizinskych-pamiatok-TCG-471898.png 0 0 0

Publikácia zaoberajúca sa troma textami, tzv. Frizinskými pamiatkami, ktorých starosloviensky pôvod dokázal práve touto publikáciou jej autor. Knižka obsahuje aj obrazovú prílohu a okrem slovenského aj nemecký text (Sprache und Herkunft der Freisinger Denkmäler).

Vydání (1)


Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok
Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok

papírová kniha 1943, Slovenská akadémia vied a umení (SAVU)

Autorovy další knížky

1959  100%Slovensko-ruský slovník
1948  0%Začiatky vzdelanosti vo Veľkomoravskej ríši
1943  %Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok