Finanční analýza

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy, jaké metody je možno použít v podnikatelské praxi. Důraz je kladen na nejužívanější metodu, a to analýzu poměrovými ukazateli. V publikaci je uveden praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost, neboť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát skutečnou finanční situaci. (2. aktualizované vydání)...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/41_/419623/big_financni-analyza-z0Q-419623.jpg 3.45
Nahrávám...

Vydání (10)

Česká 10


Finanční analýzaFinanční analýza

2021 · Grada

978-80-271-3124-2

KoupitKoupit eknihu

Finanční analýzaFinanční analýza

2019 · Grada

978-80-271-2028-4


Finanční analýzaFinanční analýza

2019 · ekniha · Grada

978-80-271-2633-0


Finanční analýzaFinanční analýza

2015 · Grada

978-80-247-5534-2


Finanční analýzaFinanční analýza

2015 · ekniha · Grada

978-80-247-9931-5, 978-80-247-9930-8


Finanční analýzaFinanční analýza

2011 · Grada

978-80-247-3916-8


Finanční analýzaFinanční analýza

2011 · ekniha · Grada

978-80-247-7111-3, 978-80-247-7112-0


Finanční analýzaFinanční analýza

2009 · Grada

978-80-247-3308-1


Finanční analýza
Finanční analýza

2008 · Grada

978-80-247-2481-2


Finanční analýzaFinanční analýza

2006 · Grada

80-247-1386-1