Vlastina Svátková citáty

slovenská, 1982

Citáty (5)

Bůh je všude kolem mě a ve všem, co dělám. Když sr mu zastaví dech a zašimrá mě v břiše, potom, či se na mě můj syn směje a volá Máma... to je On. Když píšu krásná slova, která dokážou druhé rozplakat i rozesmát, vím, že je psal On. To On mi přinese pocit smíření ve vždy, když jsem zoufalá a opuštěná, když volám: zachraň mě! Když jsem dojata krásnou hudbou, když mu tečou slzy po krásném filmu, když se nedokážu odtrhnout od kraje knihy plné krásných myšlenek, když vidím krásný obraz, dům, strom, člověka, vím, že to všechno je On... Bůh je všude kolem nás a ve všem, co děláme... A je jedno, jsou podobu na sebe vezme.


Jedině láskou k sobě samým se ještě máme šanci zachránit, když se už dotýkáme dna.


Když máme pocit, že už nemůžeme, že není cesty ven, dostaneme znamení, většinou v té nejabsurdnější formě.


Ne vždy se nám daří, ne vždy jsme úspěšní, bohatí a žádaní. Platíme za svoje chyby, naivitu a neschopnost být vděční, za všechny ty dary.


Strach bojuje s láskou. Ego s pokorou. Jednou jsi dole, jednou nahoře. Jednou miluješ, jdnou nenávidíš. Vždycky máš dvě cesty. Ale jen ty sama si vybíráš, kterou z nich se dáš. Každý den, každou vteřinu se rozhoduješ.