Viktorka Hlaváčková citáty

česká, 1989

Citáty (17)

... štěstí nenajde člověk v někom druhém, ale jedině v sobě. Hory a nekonečno


A jak jsem později zjistila, na opravdu velké bolení pomůže opravdu velký trek. Hory a nekonečno


Děje se jistá nespravedlnost na starých lidech, když si myslíme, že touha po dobrodružství a poznání nového jim nepatří. Hory a nekonečno


Jak jinak si představit Boha než nekonečno a jemu podobné ticho? Hory a nekonečno


Jakápak madam, ty vole, jsem bezdomovec. Hory a nekonečno


Je snad nemožné najít cokoliv ošklivého v jakékoliv krajině, do níž svou činností nezasáhl člověk. Hory a nekonečno


Jestliže člověk dělá něco dobrovolně, je to vždycky úplný opak toho, dělá-li to proti své vůli. Hory a nekonečno


Lidi spolu často setrvávají jen ze zvyku, i když si třeba už jeden druhého ani neváží. Hory a nekonečno


Nade mnou nekonečné množství hvězd, strašná zima ve mně. Hory a nekonečno


Nejlepší pro duši je nemyslet. Ne-mys-let! Hory a nekonečno


Nemám nejmenší pochybnost o tom, že svět vznikl nebo byl stvořen v každém svém detailu i celku dokonale krásným a že člověk vznikl nebo byl stvořen tak, aby s tou krásou dovedl být v naprostém souladu. Hory a nekonečno


Romantické bláboly o lásce a předurčenosti považuju za opium - iluzi, která nám brání připustit si realitu našich životů tak, jak je. Že totiž jsme, každý z nás, na světě sám. Hory a nekonečno


Rozlišuji tři základní druhy strachu podle způsobu, jak se s ním vyrovnávám. Jsou to fobický strach, strach z ničeho a strach z vlastní představy. Hory a nekonečno


Situace jednoho, který se rozhodl meditovat v malé cele, je něco úplně jiného než situace druhého, který v ní byl uvězněn. Hory a nekonečno


Tohle je moment, pro nějž měl celý život smysl, i kdyby byl skrz naskrz celý protkán utrpěním. Moment, kdy můžu klidně umřít a bude to v pořádku. Hory a nekonečno


V horách doktoři nejsou, protože jich tam není třeba. Hory a nekonečno


Věřím spíše v existenci obecně sdíleného strachu z toho, že zůstaneme na světě sami (se) sebou. Hory a nekonečno