Václav Lucemburský citáty

lucemburská, 1337 - 1383

Citáty (4)

Miluji sladkost vzpomínek / které životu v jeho chvále / vracejí lásku neustále / a proti žalu znají lék.


Neumím pravý důvod dáti, / proč není koutek v srdci mém, / jenž nebyl by jím vyplněn. / Nade vše toužím milovati / toho, kdo je mi přítelem, / neboť je dobrý v srdci svém.


Věru mi nikdo neuvěří, / že srdce div mi nepukne / zlou boelstí, / když chviličku Vás nevidím.


Z ničeho se tak neraduji / má paní, jako že vás mám, / a nechci víc, to přísahám! / Ať bouře je, ať větry dují, / navždycky budu patřit vám. / Z ničeho se tak neraduji, / má paní, jako že vás mám. / Neopustím, co potřebuji, / vždyť blaho nejvyšší, jež znám, / toliko u vás nalézám. / Z ničeho se tak neraduji, / má paní, jako že vás mám, / a nechci víc, to přísahám!


Václav Lucemburský - knihy

2005  75%Netoužím po ráji

Žánry autora

Poezie

Štítky z knih

Lucemburkové

Lucemburský je 1x v oblíbených.