Terezie od Ježíše citáty

Svatá Terezie z Avily, Terezie Velká · pseudonymy

španělská, 1515 - 1582

Citáty (8)

Bůh ví, co je pro nás dobré. On ví lépe, co dělá, než my víme, co chceme.


Čím lépe poznáme lidi, tím méně je můžeme milovat. Naopak Boha tím více milujeme, čím více ho známe.


Ještě důležitější, než dát jíst hladovému, je modlit se za ty, kteří žijí ve smrtelném hříchu.


Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám.


Modlitba je úkonem lásky. A je to nesprávný názor, že není možné se modlit, když člověk nemá k dispozici čas a ústraní. (Život)


Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí. Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic Ti nechybí, jeho láska stačí.


Pokud žije někdo sám, lehko se může považovat za svatého; až ve společenství pocítí, jestli je opravdu pokorný a trpělivý.


Pravdivá pokora se zakládá především na tom, abychom byli vždy ochotni ke všemu, cokoli chce s námi Pán udělat a považovali se vždy za nehodné nazývat se Jeho služebníky.