Somaly Mam citáty

kambodžská, 1970

Citáty (20)

Administrativní práce a zbytečné papírování nejsou zrovna mou silnou stránkou, Ale za to umím mluvit s oběťmi…Mluvím s nimi tak, jak jsem si přála, aby se mnou lidé mluvili, když jsem byla na jejich místě. Naše porozumění je okamžité a hluboké. (Prodaná nevinnost)


Dnes je na tom naše země samozřejmě o poznání lépe. Přesto však zde lidé žijí v neuvěřitelném chaosu a neplatí tu žádná pravidla. Lidé u moci neumějí udělat nic pro blaho společnosti. Za Rudých Khmerů byla nouze, ale lidé si byli rovni. (Prodaná nevinnost)


Chytali jsme také různý hmyz, který jsme jedli, hlavně kobylky a mravence. Mravence doslova zbožňuji! (Prodaná nevinnost)


Je-li dívka znásilněna, veřejné mínění je toho názoru, že to je její chyba. (Prodaná nevinnost)


Ještě horší jsou pro mě novináři. Říkají mi, že chtějí sexy a poutavý rozhovor, nad nímž budou diváci nebo čtenáři žasnout. Žádají mě, abych mluvila o své minulosti, protože jinak prý nikdo činnost, které se naše sdružení věnuje, nepochopí. Také z tohoto důvodu píšu tuto knihy. (Prodaná nevinnost)


Nedávná vlna pornografických videofilmů vyvolala mezi muži plno otázek. Jeden z nich nám vyprávěl, jak mu jeho žena řekla: pokud po mně chceš akrobatické výkony jako ve filmu, to běž raději za děvkama. Tak šel. (Prodaná nevinnost)


Nechtěla jsem už v té práci pokračovat, ale ,,dědeček“ mě donutil. Potřeboval tu trošku peněz, kterou jsem vydělala. Dostávala jsem mizerných deset rielů (4 000 rielů je jeden dolar) za naplnění jedné velké hliněné nádoby. (Prodaná nevinnost)


Nejhorší bylo, že pasáci nás nutili polykat odporné věci. Někdy to bývali i živé larvy masařek, které nasbírali ze shnilých ryb. Podávali nám je na lžíci a nutili nás je spolknout. Cítily jsme, jak se červi vrtí v našich krcích a v žaludcích. Bylo to děsivé. (Prodaná nevinnost)


Nyní, když jsem známá a mám trochu peněz, přicházejí za mnou různé typy starších žen ve snaze mě přesvědčit, že jsou mými matkami. (Prodaná nevinnost)


O moderní společnosti jsem v té době nevěděla vůbec nic. Když jsem poprvé přišla k Danielovi, ukázal mi koupelnu, kde jsem se mohla vysprchovat. My Kambodžané míváme vodní nádržku nebo velkou hliněnou nádobu, z níž nabíráme vodu malou nádobkou a poléváme se. Tady to bylo úplně jiné, žádná voda, žádná nádobka. (Prodaná nevinnost)


Občas mám chuť odejít od lidí a stáhnout se do ústraní, do každodenní jednoduchosti a meditací….Ale to je jen sen. Ještě nenadešel ten správný čas, abych na to opravdu pomýšlela. (Prodaná nevinnost)


Platí tu zákon, který lze vyjádřit jedinou větou: před znásilněním je ticho, po znásilnění je ticho. (Prodaná nevinnost)


Podle kambodžských zvyků musí žena od tchyně všechno snášet a nestěžovat si manželovi, jinak, jak říkají Kambodžané, ,,zapálíš oheň venku, ale spálíš se o něj vevnitř“, což znamená, že syn je povinen zastat své matky proti své ženě. Lépe je tedy být zticha, To jsem také byla. Vychovali mě jako otroka, a tak jsem se jako otrok chovala. (Prodaná nevinnost)


Před každou schůzkou s úředníky je třeba pečlivě vybírat své oblečení. Také je třeba naučit se vyjadřovat jednoduše a klidně. Pro mě to bylo těžké, ale pro Pierra ještě těžší, protože jemu stačí velmi málo k tomu, aby se rozčílil. (Prodaná nevinnost)


Přemýšlela jsem o tom, jak my dva dokážeme vychovávat dítě. Já jsem nikdy vychovávána nebyla a můj muž na tom nebyl o moc lépe. Pierre říkal, že bychom měli nechat působit přírodu. Pozorovala jsem to maličké stvoření a slibovala si, že nikdy nedopustím, aby dopadlo stejně jako já. (Prodaná nevinnost)


Při čtení knih mívám pocit, že se v nich zapomíná na oběti lidských činů, nikdy v nich nemluví. Kromě jedné z nich, která mne velmi zaujala, a to Bez dcerky neodejdu. Četla jsem ji pětkrát. (Prodaná nevinnost)


Té noci jsem nezamhouřila oko. Prostupoval mnou pocit, že už nejsem na nic sama, že existují lidé oceňující mou práci. Tu cenu a uznání jsem si nezasloužila já, ale má práce. (Prodaná nevinnost)


V kambodžské společnosti je běžným zvykem kupovat domácí otroky u sousedních horalů. Otrok měl v rámci rodiny samozřejmě to nejnižší postavení a bylo s ním zacházeno tvrdě, jak to vyžadoval nepsaný řád. (Prodaná nevinnost)


V naší zemi existuje psané právo, jež nikdo nezná, a pak právo peněz. Za peníze si tu můžete koupit nejenom předměty, ale i lidské bytosti. (Prodaná nevinnost)


Zapomněla jsem svůj mateřský jazyk. Když ho slyším, rozeznám jej, ale už jím nedovedu mluvit. Poději jsem se naučila jazyk čam, z něhož však dnes znám jen pár slov, stejně jako ostatních jazyků, které jsem všechny rychle zapomněla. (Prodaná nevinnost)