Siddhártha Gautama citáty

Buddha · pseudonym

indická, -563 - -484

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (37)

„Dělej dobro a dobro se ti vrátí.“


„Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.“


Bolest je nevyhnutelná, utrpení je volitelné.


Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.


Existuje něco, co je nezrozené, nepočaté, nestvořené a nesložené, a kdyby nebylo toho, co je nezrozené, nepočaté, nestvořené a nesložené, nebylo by ani toho, co je zrozené, počaté, stvořené a složené. Nebylo by úniku ze strasti.


Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.


Hlupák, který ví, že je hlupák, se může stát moudrým, ale hlupák, který se považuje za moudrého, si skutečně zaslouží své jméno.


Hněv překonávej srdečností, zlé oplácej dobrým, lakomého překonávej dary, pravdou překonávej lháře. (Nikdo není ostrov)


Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.“


I když jsem vám ukázal metody jak dosáhnout vysvobození, musíte vědět, že to závisí na vás samotných.


Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.


Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.


Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.


Ke všem jevům by ses měl stavět moudře: Toto nejsem já, toto není mé a toto nejsem sám.


Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.


Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.“


Láska v minulosti je jen vzpomínka, láska v budoucnosti je jen očekávání, skutečná láska žije prostě v přítomnosti.


Má forma se objevila jako sen bytostí, které jsou jako sen, dal jsem jim učení podobná snu, jež vedou k osvícení podobnému snu.


Mohu zemřít šťasten. Vše, co vám může přinést užitek, jsem vám předal. Nenechal jsem si ani jedno učení v zavřené dlani.


Nakládejte s mými slovy jako se zlatem - rýpejte do nich, přetavujte je a zušlechťujte. Dobře mou nauku prozkoumejte, protože by se neměla přijímat z prosté úcty k mé osobě.


Nebudeš potrestán za tvůj vztek, ale potrestán tvým vztekem.


Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.


Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.


Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.


Nevěřte mým slovům, protože vám je řekl Buddha, ale prověřte je. Buďte sami sobě světlem.


Nezáleží na tom, jak těžké věci máte za sebou. Vždycky můžete začít znovu.


Nikdy nebude na světe nenávist vymýcena nenávistí. Nenávist vymýtí láska. (Nikdo není ostrov)


Nikoho nenásledujte, nenapodobujte, protože napodobování a následování dělá z člověka hlupáka.


Příčinou utrpení je touha - s koncem touhy končí utrpení.


Sdílená radost se nijak nezmenší.