Rudolf Jičín citáty

česká, 1933 - 2011

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (20)

„[Demokratičtí intelektuálové] by měli uvážit, že jsou dva druhy lidí, kteří na jejich vysoce humánní kreace, rady a představy o estetice kašlou, a ne jen jeden, ďáblové, kteří pálí jejich knihy na hranicích. Ta druhá skupina jsou totiž lidé, kteří je vůbec neznají a nečtou a nikdy nečetli nic kromě ilustrovaných magazínů, sportovních stránek novin a občas snad nějaké té detektivky.


Člověk má vždy možnost volby: mezi čímkoliv a smrtí.


Génius není náš, je svůj. Konsumenti jeho díla nemůžou nabýt hodnoty pouze tím, že se s ním zařazují do téhož zoologického druhu.


Je zbytečné [masovým vědcům] připomínat, že věda není práce, ale výsledek práce, a že za výsledek vědecké práce nelze považovat napsání knihy nebo článku, ale pouze objev či vynález nových idejí.


Jestliže se člověk rozhodl, že jenom člověk má cenu, španělský conquistador, že jenom křesťan má cenu, Američan, že jenom běloch má cenu, proč by se nemohl rozhodnout Němec, že jenom Árijec má cenu?


Kde nejde o život, tam nelze hovořit o hodnotách.


Kdo chce číst knihu, ať si ji opíše.


Kdo miluje svůj národ, nešetří ho.


Když slyším slovo válka, cítím něco svatého.


Liberalismus? Prosím, ale jen pro ty, kdo jsou připraveni za všech okolností liberalismus hájit a za něj bojovat.


Mezi čelnými zločinci, kteří přispěli k vítězství davového nihilismu, je nutno jmenovat především Marxe, Freuda a Einsteina. První vzal člověku boha, druhý lásku a třetí jakoukoliv pevnou hodnotu. Náhradou mu nabídl hmotu, sex a relativitu.


Michelangelo sotva mohl svobodně volit mezi sochařstvím a ševcovinou. Výjimeční jdou cestou osudu, nemají na vybranou. … Proč Hitler stále hovoří o svém poslání a prozřetelnosti? Věděl, že to, co činí, nevychází z jeho svobodné volby, ale z nutnosti, které se musí podřídit.


Není snad racionálnější vzít v úvahu, že stejně musím zdechnout, a není tedy důležité, abych žil kdovíjak dlouho, kdovíjak dlouho chcípal, posrával se a soustavně blbnul, ale abych žil jako svobodný člověk?


Polynésané začali vymírat, když jim Francouzi vnucovali své představy o civilisaci. Považuji to za povinnost každého slušného národa, který už nemá sílu se bránit.


Proč je nejlepší Bach? Protože neslouží člověku, ale bohu.


Říká se, že múzy mlčí, když hovoří zbraně. Opak je pravdou: múzy mlčí, když předtím zbraně nehovořily. … Válka čistí mozky […]. Beethovena si nelze představit v prostředí galantního rokokového uculování.


S Němci prohrála i Evropa.


Sebevrahům budiž prokazovány nejvýznamnější posmrtné pocty. Budiž pochováni na zvláštních hřbitovech hrdinů.


Za vůdcovými idejemi vidíme linii německého myšlení vrcholícího idealistickými systémy devatenáctého století a Nietzschem. I Bach sem patří, Händel, Gluck, Beethoven a Wagner. Na druhé straně nacházíme francouzský racionalismus, zbožnění inteligence, logických hříček a lstivých kombinací, židácké prohnanosti. Dále anglický empirismus, rochnění se v prkotinách okolní přírody, zárodek moderního přírodovědného blbnutí, a jako nejvyšší květ těchto duchaprázdností americký pragmatismus, kde každý trouba má právo na svou pravdu. Není náhoda, že současně s francouzským racionalismem a anglickým sensualismem se v Německu objevuje něco zcela jiného, mystika ševce Jacoba Böhma. Tento třetí proud evropské filosofie, vyznačující se hlubokým pohrdáním intelektuální kombinatorikou či přízemními kalkulacemi a přírodními jednotlivinami, vede složitou cestou až k fantastickým visím nacismu o vytvoření nové rasy vyšších lidí, duchovně zcela odlišných od dnešního zpohodlnělého občánka (…). Vůdcovy ideje je třeba považovat za vyvrcholení německé filosofie, jeho boj za vrchol evropských, a tím i světových dějin. A do pozoru, když mluvím o Vůdci!


Zatímco láska k většímu stádu je podle křesťansko-darwinovské etické konvence nesmysl, shovívavě tolerovaný podivínům, láska k menšímu stádu je hřích.


Rudolf Jičín - knihy

1992  0%Československo a Marshallův plán
2016  97%Kladivo na dvounohý hmyz

Žánry autora

Literatura naučná Historie

Štítky z knih

Československo Marshallův plán

Jičín je 4x v oblíbených.