Publilius Syrus citáty

italská, -85 - -43

Citáty (187)

Ač průtah vyvolává nevoli, vede k moudrosti.


Ach, jak je těžké uhlídat si slávu!


Ach, velkým neštěstím je ve stálém strachu zestárnout.


Až poznáš zvyky přítele, měj na ně ohledy.


Boj dlouho chystej, abys dříve zvítězil.


Bol křivdy hojí nepřítelův zármutek.


Bol lásky utišuje, kdo jej zavinil.


Bol němý chová mnohem horší myšlenky.


Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.


Buď s nepřítelem bojuj, nebo pros.


Cizí se líbí nám, naše zase cizím.


Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět.


Co můžeš rozhodnout jen jednou, dlouho rozvažuj.


Co od člověka nutnost chce, to vynutí.


Co tají vyšší moc, to bezpečně se nehledá.


Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes.


Ctnost mužně odolává ranám neštěstí.


Čas smrti znát je ustavičně umírat.


Čas ukončuje lásku, srdce nikoli.


Čest vzdaná nehodnému je druh potupy.


Člověk, který neumí mlčet, neumí ani mluvit.


Dar netěší, když s obavou se přijímá.


Dělat dvě věci najednou je jako nedělat žádnou.


Dlouhé rozmýšlení příležitost zabíjí.


Dlouhý život přináší mnoho pozdní lítosti.


Dluh proměňuje v nevolnictví svobodu.


Dobrá pověst je jistější než peníze.


Dobře viník utrácí, když soudce podplatí.


Dobří lidé hněv svůj dlouho neživí.


Druhý den je žákem dne prvního.


Publilius Syrus - knihy

1970  86%Myšlenky

Žánry autora

Literatura naučná Citáty a přísloví

Štítky z knih

Syrus je 3x v oblíbených.