Michael J. Sullivan citáty

americká, 1961

Citáty (8)

Chcete-li mít lepší Říši, potřebujete stvořit lepšího vládce. (Zimní slavnost)


I kdybych se dožil dne, kdy slunce nevyjde, řeky přestanou téct a větry vát, nikdy bych si o vás nepomyslel nic špatného. (Zimní slavnost)


Jak prázdný život vedu, když ti, které počítám k nejlepším přátelům, jsou dva lidé, jimž platím za práci. (Zimní slavnost)


Jejich cílem byl pořádek, nikoliv spravedlnost. (Zimní slavnost)


Podobně jako u starých stromů může kmen dál stát zpříma, i když nitro hnije, ale až se vyčerpá všechna síla, zlomí ducha první závan větru. (Zimní slavnost)


Štěstí pochází z toho, že někam směřuješ. Když utíkáš, často si bereš trápení s sebou. (Zimní slavnost)


Uhořet je lepší smrt než když vás zaživa žere potkan, který má jméno. (Zimní slavnost)


Vlastně ani nevěděla, co je to láska, jak chutná, nebo jest-li vůbec existuje. (Smaragdová bouře)