Mahátma Gándhí

indická, 1869 - 1948 statistiky

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (34)

Život stojí za víc než jen za snahu žít rychleji.


Jediný způsob, jak žít, je nechat žít.


Dôležitý je čin, a nie výsledok, ktorý prináša. Musíte sa pustiť do správnej veci. Možno je nad vaše sily, možno nad vaše schopnosti, možno vaše úsilie nikam nepovedie. Ale to neznamená, že nemáte pokračovať. Možno sa nikdy nedozviete výsledok činu. Ale ak nebudete nič robiť, nedosiahnete ani nijaký výsledok.


Žijte, jako byste měli zítra umřít. Učte se, jako byste měli žít navěky.


Sám buď změnou, již chceš vidět ve světě.


"Dobrý člověk se bude bránit zlému systému celou svou duší..."


Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky.


Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí.


Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.


Budoucnost závisí na tom co uděláme v současnosti.


Udělat věc, které se bojíme, je první věc k úspěchu.


Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.


Když se vytratila veškerá naděje, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.


Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.


Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum.


Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.


Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání mého kréda.


Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru.


Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.


Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.


Lidská náruč je tak prostorná, že je s to obsáhnout celý svět.


Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.


Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.


Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.


Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.


Láska je zákon našeho bytí, našeho druhu.


Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.


Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.


Milovat své dokáže každý živočich, ale jen lidskost se dovede nadechnout pro lásku ke společnému.


Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.


1