Ladislav Quis citáty

česká, 1846 - 1913

Citáty (1)

Naše zákony jsou jako velký les, mnohému se v nich už cesta spletla; a čím hlouběji jsi do nich vlez, tím v nich méně rozhledu a světla.