Klement Gottwald citáty

česká, 1896 - 1953

Citáty (10)

Budeme štvát hladové dělníky proti fabrikantům, domkáře proti velkostatkářům, vojáky proti generálům. My budeme štvát a rušit váš klid...A my se chodíme do Moskvy učit. Víte co? My se od ruských bolševiků chodíme učit, jak vám zakroutit krkem, a vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry. Přejde vás smích.... (z jeho prvního projevu ve Sněmovně, předneseného v roce 1929 )


Do Moskvy se jezdíme radit, jak Vám kapitalistům zakroutit krkem …


Hlásíme se k Jiráskovi, a je nám blízký – bližší než staré společnosti kapitalistické – že ve svém díle mistrně vystihl, které to naše tradice vedou vpřed, k svobodě a k rozkvětu národa. Jeho dílo nás učí tedy správnému pohledu na naši minulost, posiluje naše národní sebevědomí a plní nás dějinným optimismem a vírou v tvořivé síly lidu. President republiky Klement Gottwald.


Jednoho dne zatočíme s vámi právě tak, jako zatočili ruští bolševici s carem, s buržoazií a Kerenským.


Kapitalisté mají pohádkové zisky, zatímco dělníci mají hlad.


Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný.


Odchází jedna z nejvýznamnějších postav naší historie. Nechť je Vaše hoře mírněno vědomím, že je sdílíme všichni s Vámi. (kondolenční telegram paní Haně Benešové)


Právě jsem se vrátil z Hradu ...


Tahle je to lepší. (reakce na otázku, proč jeho manželka Marta není členkou KSČ)


V bahně zrady skončí rozbíječi národní jednoty, všichni velezrádci a záškodníci.