Jan Miřejovský citáty

česká, 1911 - 1984

Citáty (3)

Bible se dnes křesťanům znovu stala lidskou knihou. Nevidí v ní spis nadiktovaný Bohem, tak jako jej v ní neviděl ani Ježíš. Kdyby byl takto chápal Starý zákon, nemohl by říci nejedno své: "Říkáno bylo starým, ale já pravím vám" (Mt 5). Nebyl by tak směle přestupoval přikázání...


Bůh na nebi?... Je-li pro někoho dnes problém, kam Boha umístit, jsou to nepravé starosti. V biblické perspektivě nejde o to, na jaké místo odkáže člověk Boha, nýbrž na jaké místo postavil Bůh člověka. Do lidské kompetence nepatří dělat Bohu ubytovatele.


Rozum víru nijak neboří. Mnohem vážněji, jako zničující eroze na skálu, působí bolest. Reinhold Schneider