Gunnar Gunnarsson citáty

islandská, 1889 - 1975

Citáty (4)

Avšak co jiného je osud, než skrytá, tajná vůle! Cožpak naše stará víra nevykládá, že osud je konec konců člověk sám?


Je divné, že nebýváme ráno stejné mysli a názorů jako večer před tím. Kdy tedy vlastně máme pravdu?


Každý člověk má ve své duši skryté předpoklady svého jednání. Ve své podstatě nosí svůj osud. Proto všechny činy jednotlivcovy, zlé i dobré, jsou přirozeným výkyvem povahy jeho podstaty. A nejpřirozenější skutky a jednání jsou právě nejlepší. Proto je důležité, aby každý člověk byl pánem nad sebou samým.


Zákon je výraz našeho smýšlení. Naznačuje, jak máme a musíme vycházet mezi sebou, jak máme spolu jednat - a proto v nejhlubším a nejvlastnějším slova smyslu není zákon nic jiného než my sami.