Georges Bataille citáty

francouzská, 1897 - 1962

Citáty (5)

„Kdysi se jedinec nevzdával bujnosti erotismu ve prospěch rozumu jako dnes.“ Erotismus


„Sade vymyslel privilegia, vůči nimž byly výsady šlechticů a králů ubohé.“ Erotismus


„V jádru je sexuální spojení kompromisem, bytím mezi životem a smrtí: jedině když zlomí spojení, které ho omezuje, odhaluje erotismus konečně násilí, které je jeho skutečnou povahou; obrazu svrchovaného člověka odpovídá jedině realizace násilí.“ Erotismus (o markýzi de Sade)


Doufám, že je každý člověk schopen ztratit kontrolu sám nad sebou alespoň jednou v životě.


Pro každého, kdo chce do hloubky pochopit, co to znamená člověk, je Sade četbou nejen doporučenou, ale přímo nezbytnou.