Emile Coué citáty

francouzská, 1857 - 1926

Citáty (9)

Den ode dne se mi daří lépe, v každém ohledu, stále lépe a lépe.


Intenzita sugesce je závislá na síle emoce, která ji doprovází.


Je-li stanoven cíl, podvědomí na sebe vezme úkol nalézt pro­středky k jeho uskutečnění. A to je zákon podvědomí účelnosti.


Každá dobrá či špatná myšlenka, která je vložena v podvědomí, se v rámci možností může proměnit v realitu.


Nechápeme věci tak, jak vskutku jsou, nýbrž jakými se nám zdají býti. Jedině tím způsobem si možno vysvětlit vzájemně si odporující svědectví osob, jež vypovídají podle dobrého přesvědčení.


Také i my, kteří jsme tak pyšní na svoji vůli, kteří věříme, že můžeme svobodně činiti, co se nám líbí, jsme věru jen ubohými loutkami, které naše obraznost (podvědomí) drží na provázku. Jen tehdy přestaneme být loutkami, naučíme-li se ovládati svoji obraznost.


Vím, že člověk, který osmělí se propagovati myšlenky, o nichž lidé dosud neslyšeli, jest považován za blázna


Vždy zjednodušujte, nikdy nekomplikujte.


Základní vlastností člověka není vůle, nýbrž představivost. Dojde-li ke konfliktu mezi vůlí a představivostí, vyhrává představivost. Zmocní-li se nějaká idea mysli do té míry, že vyvolá sugesci, pak veškeré úsilí vyvinuté jedincem k jejímu zdolání ji naopak ještě podpoří. Je to zákon obráceného úsilí.