Elizabeth Geisel citáty

Citáty (3)

Nebude zanedlouho možná reprodukce bez ženského těla?


Společnost, jež matky frustruje, poručníkuje jim a kastruje je, vede k pocitům smutku, které z individuálního i celospolečenskéh hlediska nemohou zůstat bez následků.


Tato planeta se vyléčí jen uzdravením matek, a nebo bude po uzdravení matek následovat vyléčení matky přírody!