Edmond Rostand citáty

francouzská, 1868 - 1918

Citáty (11)

Ach lidská hlouposti! Ty v prach mě srazíš přec! Však bít se budu, bít a bít až nakonec!


Dobré manželství by bylo to, ve kterém byste ve dne zapomínali, že jste milenci, a v noci, že jste manželé.


I když vezmeme v úvahu lidskou hloupost, přece jen lidé vědí hodně.


Jistota je nesvobodou.


Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala.


Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit.


Polibek je tajemství, které se prozrazuje ústům.


Tajemství úspěchu často spočívá v tom, že se ze dvou možností zvolí ta třetí.


To, že X... mohl napsat tak dobrou knihu, může úplně znechutit celou literaturu.


Umřít znamená přejít na stranu většiny.


Vyvolávati smích znamená dávati zapomenout.