Ce-Tung Mao citáty

čínská, 1893 - 1976

Citáty (14)

Ačkoli nikdo z nás nechce válku a boj musíme být připraveni se bránit proti imperialistickým agitátorům


Armáda lidí je neporazitelná!


Atomová bomba je papírový tygr, který reakcionáři Spojených států používají k vystrašení lidí. Vypadá strašně, ale ve skutečnosti strašná není.


Číst příliš mnoho knih je škodlivé.


Čtení příliš mnoha knih je škodlivé.


Držet území za každou cenu, znamená ztratit muže, a tak prohrát válku.


Komunistická strana musí ovládat zbraně.


Mládež je čistý papír, na který je možno napsat cokoli.


Moc je na konci pušky


Naším principem je, že strana vládne pušce, a puška nikdy nesmí vládnout straně


partyzán je,ako ryba v mori obyvateľstva


Politika je válka bez krve, zatímco válka je politika s krví.


Revolúcia nie je večierok ani písanie eseje ani maľovanie obrázkov ani vyšívanie; nemôže byť tak zušľachtená tak pokojná a jemná, tak mierna, milá, zdvorilá, zdržanlivá a veľkolepá. Revolúcia je povstanie, násilný čin, ktorým jedna trieda zvrhne druhú.


Strom má rád pokoj, ale vietor fúka ďalej