Carola Biedermannová citáty

česká, 1947 - 2008

Citáty (1)

"Říká se, že naši předkové měli mnoho věcí, a že jim museli sloužit." "Kdo komu sloužil?" zeptal se Sger. "Napřed věci lidem, pak lidé věcem," odpověděl Geius. "Věci je poutaly a zotročovaly, až skupina těch, kdo otroctví nechtěli snášet, uprchla. Když objevila tenhle ostrov, poslala zpátky lodi, které prý pluly samy, a věcí se zbavila." "A co bylo dál?" zeptal se Hao. "Naši předkové tu zůstali a rozmnožovali majetek, který člověk nosí v sobě." (Ti, kteří létají)