Byron Katie citáty

americká, 1942

Citáty (11)

Cokoli o sobě vyprávíte, je potravou pro ego. Žádný skutečný příběh neexistuje.


Jestliže se nenacházím ve vašem vědomí, jak se mohu nacházet ve vašem chápání? Ne, já ve vás, to nejsem já. Kdo tedy je já? Co je já?


Jestliže věříš, že tvůj problém vyvolalo něco jiného nebo někdo jiný, stáváš se svou vlastní obětí.


Kdybyste věděli, jak jste doopravdy hezcí, padli byste sami sobě k nohám.


Lidská těla jsou stejně nevinná jako stromy nebo květy.


Peklo: Pomoc přijde každou chvíli. Svoboda: Nikdo nepřijde.


Přesvědčit všechny není možné. Není nikdo, koho by bylo třeba přesvědčovat.


Rozum se nezastavuje. Jenom už víc nevěříte myšlenkám. Ale můžete je upřímně vítat. Myšlenky nejsou nic vážného, jsou to nevinné děti, s nimiž se smějete nebo se na ně usmíváte. Rozum se uklidní, když pozná sám sebe. Vrací se domů.


Zdrojem veškeré své bolesti jsem já sama.


Zkoumáním se nám otevírá svět, který je laskavější, než jsme si dokázali představit.


Život je láska, drazí moji. Všechno ostatní jsou jen zmatky, které si představujeme.