Koupit knihy

Anna Srbová

Věnceslava Lužická pseudonym

česká, 1832 - 1920


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (1)

Ženské práce ruční jsou znakem ženskosti a láska k nim je ženě již vrozena. Nelíbila by se nám ani žena, která by zapírala tuto lásku k pracem ručním a honosila se tím, že jimi pohrdá. Ženy samy jediné mohou oceniti velké dobrodiní, které se skrývá v ženských pracích ručních a nejlépe vědí, jakou velkou působnosť má tato pilnost na mravní jejich povahu. (O vývoji ženských prací ručních)