Anna Srbová citáty

Věnceslava Lužická · pseudonym

česká, 1832 - 1920

Citáty (8)

...sňatky obchodní, které nejsou ničím novým v dějinách kulturních, ano značí i jednu epochu jejích. Jenom že tehdy mužové kupovali si manželky od otců za velké ceny, kdežto nyní kupují otcové manžely pro dcery. Svatební dar


„Muž má býti přímý, vážný, určitý," říkávala dobrá babička. „On je hlavou rodiny, on ve světě zápasí, vydělává, on nesmí a nemůže býti zženštilým! Hrdličky cukrují, ale za to mají pouhý ptačí mozeček. Ptačí život nechceš přece vésti, ptačí rodiny nezakládá muž a žena. Je to nepřirozené a nemožné, by dva lidé v pospolitém žití, plném strastí i práce, žalostí, nehod a v krutém zápase životním, jeden s druhým snášejíce dobro i zlo, s věčným úsměvem na rtech jeden kolem druhého se otáčeli a o lásce jenom slaďounce hovořili." Svatební dar


Jsou arci ženy lidskými tvory a nesmí se na nich žádati, aby andělům se podobaly. Ale nemají býti démony domácího krbu! Svatební dar


Muž, který chce sätkem založiti si svou vlastní domácnost a rodinu, hledá v dívce spojeny tři odvěké ideály lidstva. Hledá hospodyni domu svému, sobě manželku a milenku duše, jakož i rodině, kterou zakládá, dobrou matku. Svatební dar


V manželství tak dobře může býti šťastnou žena, která volila rozumem, jako ona, která z ohnivé a prudké lásky se vdala, neboť v manželství můžeme býti šťastnými bez lásky, jakož velice nešťastnými i s nejvřelejší láskou. Svatební dar


V prvé řadě, milé dítě, zakotvuje štěstí celého Tvého života v Tvém zdokonalení. Nesmíš mysliti, že jsi již dosáhla cíle, když kněz u oltáře spojil ruku Tvou s rukou muže, který má býti Tvým přítelem, ochráncem a průvodčím životem dalším. Svatební dar


Všady se jedině má na zření, aby dívka byla vychována k úkolu manželky a matky; ale nikdo se nestará o to, aby také jinoch se vychoval za manžela a otce, nejinak než jakoby si každý chlapec toto velké umění na svět již přinesl. A přece to není tak snadnou úlohou, aby muž bez předchozího poučení porozuměl ženské bytosti, aby dovedl vniknouti v duši a srdce ženino, aby uměl oceniti její cnosti a dary ducha. ... „Chci-li, aby mně ta či ona matka vychovala moudře dceru pro syna, musím já jí zase vychovati vzorně syna pro dceru," má býti heslem matek všech. Svatební dar


Ženské práce ruční jsou znakem ženskosti a láska k nim je ženě již vrozena. Nelíbila by se nám ani žena, která by zapírala tuto lásku k pracem ručním a honosila se tím, že jimi pohrdá. Ženy samy jediné mohou oceniti velké dobrodiní, které se skrývá v ženských pracích ručních a nejlépe vědí, jakou velkou působnosť má tato pilnost na mravní jejich povahu. (O vývoji ženských prací ručních)