Abraham H. Maslow citáty

americká, 1908 - 1970

Citáty (3)

"Člověk musí být tím, kým může být. Musí zůstat věrný své vlastní povaze. Tuto potřebu označujeme jako sebeuskutečňování.“ (1954)


Člověk má svoji budoucnost v sobě, dynamicky existující a v současném okamžiku. Síla mysli - Jak se naučit pracovat se svým vědomím a podvědomím


Když úmyslně plánujete být méně, než být můžete, pak vás varuji, že po zbytek života budete hluboce nešťastný.