Maxwell McCombs

americká, 1938

Nové komentáře u autorových knih

Agenda setting: nastolovaní agendy - masová média a veřejné mínění Agenda setting: nastolovaní agendy - masová média a veřejné mínění

Průlomové dílo na téma nastolování agendy, detailně seznamuje čtenáře s tím, jak média (zejména zpravodajská) ovlivňují své diváky. Taktéž podává přehled o historickém vývoji výzkumu toho tématu a srozumitelným způsobem popisuje základní teze, kterými se výzkum této problematiky řídí. Ač se jedná o odborné dílo, kniha je čtivá a přístupná i laickému čtenáři. Doporučuji každému, koho toto téma zajímá.... celý text
Tatsume