Koupit knihy

Zbigniew Nišponský

slovenská, 1936


Nahrávám...

Životopis

Ing. Zbigniew Nišponský sa venuje jaskyniarstvu a speleopotápeniu už viac ako 50 rokov. Udržal kontinuitu s Tisovskou jaskyniarskou skupinou, s ktorou pracuje dodnes. Bol prakticky pro všetkých veľkých objavov, ktoré tisovskí jaskyniari uskutočnili a pomáhal ako speleopotápač prekonávať vodné prekážky a sifóny.
Vzťah k Tisovcu a jeho prírode nadobudol počas štúdií na tisovskej hutníckej priemyslovke. V 60. rokov absolvoval Vysokú školu technickú v Košiciach. Roky pracoval v strojárenských závodoch ako špecialista pre tepelné spracovanie a materiály. Už od mladosti sa popri svojej práci venoval aj kresleniu a sochárskej tvorbe. Naštěstie mal takých učiteľov kreslenia, akým bol aj významný košický garfik Ľ. Feld, od ktorého získal dobré základy.
Literárne začiatky u neho siahajú už do študentských čias. Väčšinou však písal "do šuflíka" a svoje práce nezevrejňoval. Niekoľko príbehov z jaskynného prostredia, ktoré napísal, boli zdramatizované a odvysielané v Slovenskom rozhlase.
Žije v Košiciach a teraz všetok svoj čas venuje svojej najväčšej záľube, ktorou je keramická tvorba. Tej se venuje od roku 1990. Má za sebou radu výstav a v súčasnej dobe vytvára plastiky a reliéfy aj z jaskynného prostredia. Je mu veľmi blízke aj banícke prostredie. Posledná ppráca s touto tematikou je busta profesora Deliusa v nadživotnej veľkosti, ktorá je umiestnená v Deliusovom pavilóne fakulty BERG TU v Košiciach.
Svojou prácou v oblasti keramickej tvorby, v ktorej začínal ako autodidakt, sa vypracoval medzi profesionálnych výtvarníkov Slovenska - keramikárov. Krédom jeho tvorby je prepojenie umenia s vedou, a to umožňuje práve keramika.(zdroj životopisu: V zaplavených hľbinách pod Tisovským a Muránskym hradom)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968