William Dean Howells

americká, 1837 - 1920

Nahrávám...

Životopis

William Dean Howells byl americký prozaik, básník, kritik a redaktor.

William Dean Howells se narodil jako syn tiskaře a vydavatele provinciálních novin, redigovaných hlavně v duchu protiotrokářském a pacifistickém. Pocházel z předků waleských, irských i německých. V čerstvě osídleném Ohiu neměl možnost vyššího vzdělání, stěží mohl vychodit obecnou školu. Od 13 let pomáhal otci v tiskárně i v reportážích.

Tak začala kariéra literáta, který strávil psaním a publikováním téměř sedmdesát let života. William Dean Howells dosáhl časem přezdívky "patriarcha americké literatury". Obdržel několik čestných doktorátů, ale zamítl nabídky profesur na několika velkých univerzitách.

Rozsáhlou novinářskou činnost rozvinul Howells v městě Columbus (Ohio) v roce 1856. Roku 1860 vydal s přítelem první sbírku básní a sám publikoval životopis Abrahama Lincolna jako součást agitace republikánské strany pro prezidentské volby. Za honorář podnikl cestu do Nové Anglie, kde se seznámil s nejproslulejšími spisovateli
té doby.

Po Lincolnově zvolení prezidentem byl Howells odměněn funkcí konzula v Benátkách v letech 1861 - 1865. Za přechodného pobytu v Paříži se oženil a hodně cestoval po Evropě.

Po návratu do USA se stal předním kulturním činitelem. Když se usídlil v Bostonu, Zůčastnil se vedení
kulturní revue Atlantický měsíčník, kde po deset let působil jako šéfredaktor.

Při srovnání s Evropou, zatíženou feudálními přežitky a zbídačením proletariátu, zdála se Howellsovi Amerika pokročilejší a demokratičtější. K pravému poznání došel brzy sám. Existenci třídního boje v USA mu připomněla pověstná srážka dělnictva s policií na Haymarketském náměstí v Chicagu 4.5.1886. Tehdy vržené bomby usmrtily a poranily mnoho lidí. Obviněno bylo osm vůdců anarchistického hnutí, přestože se zločinem neměli nic společného. Howells byl jedním z činitelů, vystupujících proti justici. Kritiku soudobé společnosti vyslovil nejzřetelněji ve svých utopiích např. Příchozí z Altrurie z roku 1894.

Významným krokem bylo v roce 1891 Howellsovo přesídlení z Bostonu, sídla literární elity,do New Yorku. Znamenalo to, že New York, dosud ekonomické
středisko, získal i kulturní prvenství.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Terry Pratchett

1948 - 2015