Vojtech Kondrót

slovenská, 1940 - 2003

Nahrávám...

Životopis

* 27. november 1940, Bratislava - † 19. január 2003, Bratislava) bol slovenský básnik a prekladateľ.
Narodil sa v rodine colníka a vzdelanie získaval v Bernolákove, Senci a na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako profesor matematiky a fyziky (Tvrdošovce, Šurany), neskôr učil v Ivanke pri Dunaji. Od roku 1980 bol redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ, neskôr sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. V 90. rokoch 20. storočia sa na čas vrátil k svojmu učiteľskému povolaniu, neskôr pracoval v Národnom literárnom centre.
Začiatky jeho literárnej tvorby siahajú do obdobia jeho stredoškolských štúdií. Debutoval v roku 1963 v antológii mladej slovenskej poézie „Dúfam, že nevyrušujem, Eva“, prvá samostatná kniha mu vyšla v roku 1965. Vo svojich dielach vyjadroval veľmi jednoduché nálady a pocity, spojené väčšinou so životom na dedine a najmä s prírodou podunajskej roviny. Vracal sa k spomienkam na detstvo, používal rodinné motívy, zaoberal sa prehlbujúcimi sa problémami rodín, medziľudskými vzťahmi. Písal ako poéziu pre dospelých, tak i pre deti a mládež. Po Vojtechovi Mihálikovi prebral vedenie kútika poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Agatha Christie

1890 - 1976